Minőségfejlesztés a segítők segítésétől a szociális szolgáltatásnyújtásig a Magyar Pünkösdi Egyház és intézményeiben
című projekt rövid bemutatása

Tekintettel arra, hogy hazánk az öregedő társadalmak közé sorolható és demográfiai állapotjellemzői és trendjei kedvezőtlenek, napjainkban a szociális ellátás területén valódi reformációt élünk meg a jogszabályi változások hatására. A szociális szolgáltatási szektor reformjának, korszerűsítésének folyamatában nem elegendő csak a jogszabályi előírásoknak való megfelelés, rendkívül fontos szerepet játszik a megfelelő minőségi ellátások biztosítása. Jelen szakmai koncepciónk elsődleges célkitűzése a változó környezetben megteremtendő minőségfejlesztés, figyelembe véve a szervezeti sajátosságainkat, a jogszabályi elvárásokat, a szociális ellátások területi sajátosságait, és mindenekelőtt a szolgáltatásban megjelenő ellátotti igények "finomodását", specializálódását. A jogszabályi megfelelést a jogi diszpécserközpont működtetése biztosítja, a minőségi munka megvalósulását, új módszerek bevezetését, szakmai protokollok, eljárási rendek, módszertani ajánlások kidolgozásával valósítjuk meg. A minőségfejlesztésben elsődleges szerepük van a segítő szakmában dolgozó szakembereknek, akik állandó változás, kihívások közepette végzik felelősségteljes munkájukat, legnagyobb kihívásuk az elvárás teljesítése, a folyamatos, magas színvonalon biztosított szakmai tevékenység iránt. Mindennapi munkájuk gyakran feszültséggel terhelt, ezért a projektben fontos szerepet kap a segítő szakmában dolgozó szakember lelki egyensúlyának biztosítása, védelme a szupervízió és a segélyvonal működtetése által. A mentális védelem mellett nélkülözhetetlen a szakmai ismeret bővítése, a szakmai protokollokban, módszertani ajánlásokban kidolgozott tudásanyag gyakorlati hasznosítása. A pályázat továbbképzésekre, szakmai napokra irányuló tevékenységei ennek megvalósítását teszik lehetővé.
Egy közösségen belüli szociális védelmi rendszer kiépítése természetesen hosszabb folyamat, a változásokat a folyamatosan átalakuló gazdasági és társadalmi környezet is befolyásolja. A rendszert nem egy-két intézmény, sokkal inkább szervezet-rendszerek együttműködése jelenti. Ezért fontos, hogy a konzorciumban részt vevő partnerek, de azon túlmutatóan a pályázó összes szociális intézménye képviselje a pályázat által elvárt szociális ellátórendszerre vonatkozó fejlesztéseket, felismerje és gyakorolja az együttműködések kapcsán létrejövő erőforrásokat, amelyek segítségével a segítséget kérő emberről való gondoskodás a legrövidebb idő alatt a leghatékonyabb formában valósulhat meg.
A projektet a Magyar Pünkösdi Egyház, mint konzorciumvezető és két egyházi intézménye, a Közösségi Misszió és a Gordiusz Intézmény valósítja meg. A projekt megvalósításának időtartamát 6 hónapra terveztük, amely a tevékenységek heterogenitására és a célcsoport területi szétszórtságára való tekintettel mind a projektmenedzsment, mind a szakmai megvalósítók részéről intenzív együttműködésen alapuló, a célok és tevékenységek egymásra épültségét szem előtt tartó munkát igényel.
A projekt eredményeképpen az érintett intézményeink összesen, 9 darab új módszert vezetnek be, 453 fő szakemberük vesz részt a képzésben, amelyből 95% -uk sikeresen elvégzi azt, illetve az intézményi együttműködésből adódóan 10 darab együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor. Az eredmények projektidőszakon túli fenntartását a bevezetett módszerek jellege is garantálja. Az adatkezelésre és az intézményrendszeren belüli kommunikáció hatékonyságára elkészített és bevezetett programok használata egy folyamatos tevékenységben nyilvánulnak meg, ami nem ér véget a projektidőszak befejeztével. Szakmai előnyeit és a humán erőforrás gazdálkodásra gyakorolt pozitív hatását a fenntartó a szolgáltatások engedélyezett biztosításáig kívánja élvezni. Az intézmény az esetleges tartalmi frissítéseket önerőből képes elkészíttetni, hogy az mindig aktuálisan igazodjon a vonatkozó hatályos jogszabályokhoz, értékteremtéséből ne veszítsen. A szakmai munka gyakorlati megvalósítását szabályzó protokollok - melyek a minőségbiztosítás egy magasabb szinten történő megnyilvánulását garantálják - beépítésre kerülnek az intézmények szolgáltatás elemeit szabályzó szakmai programokba, ezáltal azok kötelező megvalósulása hosszútávon biztosított.

A projekt legfontosabb adatai a következők:
 
Kedvezményezett konzorcium tagjai:
Magyar Pünkösdi Egyház (1143 Budapest Gizella út 37.)
Közösségi Misszió (5600 Békéscsaba Luther u. 20 fszt.2)
Gordiusz Intézmény (5700 Gyula Béke sgt. 12. fszt.1.)
 
Projekt összköltsége: 52.458.600 Ft
 
Támogatási konstrukció megnevezése: Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program; Az egyházi fenntartásban lévő szociális szolgáltatók és intézmények alap- és szakellátási feladatainak fejlesztése
 
Projekt azonosító száma: TÁMOP-5.4.12-14/1-2015-0006
 
Támogató: Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya
 
Támogatási intenzitás: 100%